Kafaratul Majlis (Kafaratul Almubarazah)

Kafaratul Majlis (Kafaratul Almubarazah)

sisca

Kafaratul majlis merupakan kafarat yang dibayarkan oleh seseorang yang meninggalkan majelis atau perkumpulan sebelum selesai tanpa ada alasan. Kafarat ini wajib dibayarkan oleh orang yang