Panduan Lengkap Zakat, Infaq, dan Sedekah

Panduan Lengkap Zakat, Infaq, dan Sedekah

sisca

Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan tiga istilah yang sering digunakan dalam ajaran Islam. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah