Pahami Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Pahami Jenis Harta yang Wajib Dizakati

sisca

Zakat adalah rukun Islam keempat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Salah satu jenis zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat harta.

Mengapa Kita Wajib Membayar Zakat?

Mengapa Kita Wajib Membayar Zakat?

sisca

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh