Pahami Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Pahami Jenis Harta yang Wajib Dizakati

sisca

Zakat adalah rukun Islam keempat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Salah satu jenis zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat harta.

Panduan: Harta Apa Saja yang Wajib Dizakati

Panduan: Harta Apa Saja yang Wajib Dizakati

sisca

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang memenuhi syarat tertentu, seperti kepemilikannya sudah mencapai haul (satu tahun), nisab (batas minimal), dan tidak termasuk dalam harta