Pahami Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Pahami Jenis Harta yang Wajib Dizakati

sisca

Zakat adalah rukun Islam keempat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Salah satu jenis zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat harta.