Sejarah Kewajiban Zakat di Islam

Sejarah Kewajiban Zakat di Islam

sisca

Zakat diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrah, atau tahun 624 Masehi. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu.

Kapan dan Tahun Berapa Zakat Diwajibkan?

Kapan dan Tahun Berapa Zakat Diwajibkan?

sisca

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan