Pahami! Ini Orang yang Berhak Menerima Zakat

Pahami! Ini Orang yang Berhak Menerima Zakat

sisca

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi

Panduan Lengkap 8 Asnaf Penerima Zakat

Panduan Lengkap 8 Asnaf Penerima Zakat

sisca

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat memiliki beberapa manfaat, di antaranya membersihkan harta, menumbuhkan rasa

Pahami! Yang Berhak Menerima Zakat Penghasilan

Pahami! Yang Berhak Menerima Zakat Penghasilan

sisca

Zakat penghasilan adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian penghasilannya yang telah mencapai nisab dan haul tertentu. Yang berhak menerima zakat penghasilan