Raqib Atid

Raqib Atid

sisca

Raqib Atid adalah konsep teologis Islam yang merujuk pada pengawasan dan pengamatan Tuhan atas semua makhluk ciptaan-Nya. Konsep ini memainkan peran penting dalam membentuk keyakinan