Panduan Tepat Memanfaatkan 8 Asnaf Zakat

Panduan Tepat Memanfaatkan 8 Asnaf Zakat

sisca

8 Asnaf Penerima Zakat adalah golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Istilah ini merujuk pada delapan kelompok masyarakat yang dianggap layak