Khatamul Anbiya Artinya

Khatamul Anbiya Artinya

sisca

Khatamul anbiya merupakan sebuah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada nabi terakhir yang diutus Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Kata “khatam” dalam bahasa