Panduan Lengkap Akad Zakat Fitrah

Panduan Lengkap Akad Zakat Fitrah

sisca

Akad zakat fitrah merupakan akad penyerahan zakat fitrah oleh muzakki kepada amil zakat. Akad ini merupakan salah satu rukun zakat fitrah yang harus dipenuhi agar