Pengertian Advisor

Pengertian Advisor

sisca

Advisor atau penasihat adalah seseorang yang memberikan nasihat atau bimbingan kepada pihak lain. Biasanya, advisor memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang tertentu, sehingga