Bacaan Sholat Jumat

sisca


Bacaan Sholat Jumat

Sholat Jumat merupakan ibadah wajib bagi umat Muslim laki-laki yang telah akil balig dan sehat jasmani. Ibadah ini dilaksanakan setiap hari Jumat pada waktu zuhur, menggantikan sholat zuhur. Bagi umat Muslim yang ingin melaksanakan sholat Jumat, terdapat bacaan-bacaan yang perlu dilafalkan, baik secara sunnah maupun wajib.

Bacaan sholat Jumat terdiri dari niat, takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, surat-surat pendek, ruku, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, shalawat, doa qunut, dan salam. Semua bacaan ini memiliki makna dan doa yang mendalam, sehingga dianjurkan untuk dibaca dengan baik dan benar.

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai bacaan-bacaan dalam sholat Jumat:

bacaan sholat jumat

Berikut 8 bacaan penting dalam sholat Jumat:

 • Niat
 • Takbiratul ihram
 • Surat Al-Fatihah
 • Surat pendek
 • Ruku
 • I’tidal
 • Sujud
 • Salam

Bacaan-bacaan ini memiliki makna dan doa yang mendalam, sehingga dianjurkan untuk dibaca dengan baik dan benar.

Niat

Niat merupakan bacaan pertama dalam sholat Jumat. Niat dibaca dalam hati pada saat takbiratul ihram, yaitu ketika mengangkat kedua tangan ke telinga.

 • Lafal niat sholat Jumat:

  “Ushalli sunnatal jum’ati rak’ataini lillahi ta’ala.”

 • Artinya:

  “Saya berniat melaksanakan sholat sunnah Jumat dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

Dalam berniat sholat Jumat, perlu diperhatikan beberapa hal:

 • Niat harus diucapkan dalam hati, tidak boleh diucapkan secara lisan.
 • Niat harus diucapkan pada saat takbiratul ihram.
 • Niat harus sesuai dengan jenis sholat yang akan dilaksanakan, yaitu sholat Jumat.

Dengan membaca niat dengan baik dan benar, maka sholat Jumat yang kita laksanakan akan sah dan diterima oleh Allah SWT.

Takbiratul ihram

Takbiratul ihram adalah bacaan takbir yang diucapkan pada saat memulai sholat. Takbiratul ihram dilafalkan dengan mengangkat kedua tangan ke telinga, sambil mengucapkan:

“Allahu Akbar”

Takbiratul ihram memiliki beberapa fungsi, yaitu:

 • Menandai dimulainya sholat.
 • Mengangkat hadas kecil.
 • Menyatakan niat untuk melaksanakan sholat.

Dalam sholat Jumat, takbiratul ihram diucapkan pada saat imam naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah. Makmum mengikuti takbiratul ihram setelah imam selesai mengucapkan khutbah dan turun dari mimbar.

Setelah mengucapkan takbiratul ihram, maka sholat Jumat telah dimulai. Selanjutnya, sholat dilanjutkan dengan membaca niat, surat Al-Fatihah, surat pendek, ruku, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, shalawat, doa qunut, dan salam.

Surat Al-Fatihah

Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama dalam Al-Qur’an dan menjadi bacaan wajib dalam setiap rakaat sholat, termasuk sholat Jumat. Surat Al-Fatihah memiliki tujuh ayat dan memiliki makna yang sangat mendalam.

Berikut adalah lafal Surat Al-Fatihah:

“Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil’alamin.
Arrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin.
Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’in.
Ihdinassirotol mustaqim.
Sirotolladzina an’amta ‘alaihim, ghairil maghdhubi ‘alaihim waladhdhallin.”

Adapun makna dari Surat Al-Fatihah adalah sebagai berikut:

 1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
 3. Maha Pengasih, Maha Penyayang.
 4. Pemilik hari pembalasan.
 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
 7. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.
Baca Juga :  Panduan Lengkap Bacaan Salat Tarawih yang Menentramkan

Dengan membaca Surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka sholat Jumat yang kita laksanakan akan semakin sempurna dan khusyuk.

Surat pendek

Setelah membaca Surat Al-Fatihah, maka dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Surat pendek yang dibaca dalam sholat Jumat umumnya adalah Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, dan Surat An-Nas.

Berikut adalah lafal Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, dan Surat An-Nas:

Surat Al-Ikhlas

“Qul huwallahu ahad.
Allahus shamad.
Lam yalid wa lam yuulad.
Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.”

Artinya:

“Katakanlah, “Dialah Allah, Yang Maha Esa.
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan.
Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

Surat Al-Falaq

“Qul a’udzu birabbil falaq.
Min syarri maa khalaq.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Wa min syarrin naffasati fil’uqad.
Wa min syarri hasidin idza hasad.”

Artinya:

“Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar).
Dari kejahatan makhluk yang telah diciptakan-Nya.
Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul (untuk mendatangkan bencana).
Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.”

Surat An-Nas

“Qul a’udzu birabbin naas.
Malikin naas.
Ilaahin naas.
Min syarri al-waswaasil khannas.
Alladzii yuwaswisu fii suduurin naas.
Minal jinnati wan naas.”

Artinya:

“Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan manusia,
Raja manusia,
Sembahan manusia,
Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi,
Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
Dari (golongan) jin dan manusia.”

Dengan membaca surat-surat pendek ini dengan baik dan benar, maka sholat Jumat yang kita laksanakan akan semakin sempurna dan khusyuk.

Ruku

Ruku merupakan gerakan membungkukkan badan dengan meletakkan kedua tangan di atas lutut. Ruku dilakukan setelah membaca surat pendek dan sebelum sujud.

Cara melakukan ruku:

 1. Berdiri tegak menghadap kiblat.
 2. Takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan ke telinga.
 3. Membaca Surat Al-Fatihah dan surat pendek.
 4. Takbir sambil membungkukkan badan dan meletakkan kedua tangan di atas lutut.
 5. Bertakbir sambil kembali berdiri tegak.

Ketika ruku, dianjurkan untuk membaca doa sebagai berikut:

“Subhaana rabbiyal ‘azhimi wa bihamdih.”

Artinya:

“Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dan dengan segala puji bagi-Nya.”

Dengan melakukan ruku dengan baik dan benar, maka sholat Jumat yang kita laksanakan akan semakin sempurna dan khusyuk.

Baca Juga :  Panduan Lengkap Bacaan Sholat Tarawih

I’tidal

I’tidal adalah gerakan berdiri tegap dari posisi ruku. I’tidal dilakukan sebelum sujud.

Tata cara i’tidal:

 1. Berdiri tegap dari posisi ruku.
 2. Merapatkan dan meluruskan dua telapak kaku.
 3. Menghadap kiblat.
 4. Berdiri tegap dan diam sejenak.

Ketika i’tidal, dianjutkan untuk membaca doa sebagaiberikut:

“Sami’allahu liman hamidah.”

Artinya:

“Allah mendengar orang yang memuji-Nya.”

Kemudian, dilanjutkan dengan doa:

“Rabbanaa wa lakal hamdu.”

Artinya:

“Ya Tuhan kami, dan bagi-Mu segala puji.”

Dengan melakukan i’tidal dengan baik dan khusyuk, shłat Jumat yang kita laksanakan akan menjadi lebih sempurna.

Sujud

Sujud merupakan gerakan meletakkan dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki di lantai.

 • Tata cara sujud:

  Berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian takbir sambil rukuk. Kemudian, letakkan kedua telapak tangan di lantai selebar bahu, lalu diikuti dengan dahi, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Pastikan dahi menyentuh lantai dan kedua tangan berada di samping kanan dan kiri kepala.

 • Bacaan ketika sujud:

  “Subhaana rabbiyal a’laa wa bihamdih.”

  Artinya:
  “Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi dan dengan segala puji bagi-Nya.”

 • Jumlah sujud:

  Dalam satu rakaat sholat, terdapat dua kali sujud.

 • Manfaat sujud:

  Sujud memiliki banyak manfaat, di antaranya:

  • Menghapus dosa.
  • Mendekatkan diri kepada Allah SWT.
  • Menghilangkan rasa sombong dan angkuh.
  • Menyehatkan tubuh.

Dengan melakukan sujud dengan baik dan khusyuk, shalat Jumat yang kita laksanakan akan menjadi lebih sempurna dan bermakna.

Salam

Salam merupakan gerakan mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam.

 • Tata cara salam:

  Setelah selesai sujud kedua, duduk sejenak di antara dua sujud. Kemudian, ucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.

 • Lafal salam:

  “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.”

  Artinya:
  “Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya terlimpah kepada kalian.”

 • Jumlah salam:

  Dalam satu rakaat sholat, terdapat dua kali salam, yaitu salam pertama setelah duduk di antara dua sujud dan salam kedua setelah berdiri dari duduk di antara dua sujud.

 • Hukum salam:

  Salam merupakan rukun sholat, sehingga jika tidak mengucapkan salam, maka sholat tidak sah.

Dengan mengucapkan salam dengan baik dan benar, shalat Jumat yang kita laksanakan akan menjadi lebih sempurna dan berkah.

FAQ

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum beserta jawabannya terkait bacaan sholat Jumat:

Pertanyaan 1: Apa saja bacaan wajib dalam sholat Jumat?
Jawaban: Bacaan wajib dalam sholat Jumat meliputi niat, takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, surat pendek, ruku, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, shalawat, doa qunut, dan salam.

Pertanyaan 2: Bagaimana cara membaca niat sholat Jumat?
Jawaban: Niat sholat Jumat dibaca dalam hati saat takbiratul ihram, yaitu: “Ushalli sunnatal jum’ati rak’ataini lillahi ta’ala.

Pertanyaan 3: Apa saja bacaan sunnah dalam sholat Jumat?
Jawaban: Bacaan sunnah dalam sholat Jumat meliputi takbiratul ihram, doa iftitah, ta’awudz, basmalah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, doa qunut, dan shalawat.

Baca Juga :  Puasa yang Berkah, Hindari "Puasa Tapi Tidak Sholat"

Pertanyaan 4: Bagaimana tata cara sujud dalam sholat Jumat?
Jawaban: Sujud dilakukan dengan meletakkan dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki di lantai. Bacaan saat sujud adalah “Subhaana rabbiyal a’laa wa bihamdih.

Pertanyaan 5: Berapa jumlah rakaat sholat Jumat?
Jawaban: Sholat Jumat terdiri dari dua rakaat.

Pertanyaan 6: Apa hukum meninggalkan salam dalam sholat Jumat?
Jawaban: Meninggalkan salam dalam sholat Jumat hukumnya haram dan dapat membatalkan sholat.

Pertanyaan 7: Bagaimana jika lupa membaca salah satu bacaan wajib dalam sholat Jumat?
Jawaban: Jika lupa membaca salah satu bacaan wajib, maka sholat tetap sah. Namun, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi setelah salam.

Dengan memahami bacaan dan tata cara sholat Jumat dengan baik, diharapkan dapat membantu umat Muslim melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan lebih khusyuk dan sempurna.

Tips

Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda membaca bacaan sholat Jumat dengan baik dan khusyuk:

1. Hafalkan bacaan-bacaan wajib.
Hafalkan bacaan-bacaan wajib dalam sholat Jumat, seperti niat, takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, dan salam. Dengan menghafal bacaan-bacaan ini, Anda tidak perlu lagi membaca dari mushaf atau catatan saat sholat.

2. Fahami makna bacaan.
Selain menghafal bacaan, penting juga untuk memahami makna dari bacaan-bacaan tersebut. Dengan memahami maknanya, Anda dapat menghayati ibadah sholat Jumat dengan lebih baik.

3. Baca dengan jelas dan tartil.
Baca bacaan sholat Jumat dengan jelas dan tartil, tidak terburu-buru. Hal ini bertujuan agar bacaan Anda dapat didengar dan dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

4. Khusyuk saat membaca.
Saat membaca bacaan sholat Jumat, usahakan untuk khusyuk dan fokus pada ibadah Anda. Hindari pikiran-pikiran yang mengganggu konsentrasi Anda.

5. Perhatikan tajwid.
Perhatikan tajwid saat membaca bacaan sholat Jumat. Tajwid adalah cara membaca Al-Qur’an dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Dengan memperhatikan tajwid, bacaan Anda akan menjadi lebih fasih dan indah.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, diharapkan Anda dapat membaca bacaan sholat Jumat dengan baik dan khusyuk, sehingga ibadah sholat Jumat Anda menjadi lebih bermakna dan diterima oleh Allah SWT.

Kesimpulan

Bacaan sholat Jumat merupakan bagian penting dalam ibadah sholat Jumat. Bacaan-bacaan ini memiliki makna dan doa yang mendalam, sehingga perlu dibaca dengan baik dan benar.

Dengan memahami dan menghayati bacaan sholat Jumat, ibadah sholat Jumat yang kita lakukan akan menjadi lebih khusyuk dan bermakna. Kita akan dapat merasakan kehadiran Allah SWT dan semakin dekat dengan-Nya.

Oleh karena itu, marilah kita senantiasa belajar dan memperdalam pemahaman kita tentang bacaan sholat Jumat. Dengan demikian, kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.


Rekomendasi Herbal Alami:

Artikel Terkait

Bagikan:

sisca

Halo, Perkenalkan nama saya Sisca. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..