Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto merupakan pengembangan dan alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto.

 

 

Kata kunci Anda:

sima iainpurwokerto ac idsima iain purwokertoprofil iain purwokertolambang iain purwokertoalamat IAIN Purwokertoiain purwekertouniversitas iain purwokerto