Share it:

VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Islami, dan Berkeadaban”

MISI

  1. Menjadi pusat studi Islam yang inklusif dan integratif
  2. Menghasilkan sarjana yang berdaya saing dan berakhlak mulia
  3. Mempromosikan pesan-pesan Islam
  4. Membumikan nilai-nilai Islam transformatif.
  5. Mengembangkan peradaban Islam Indonesia
  6. Menjadi good university governance

Kata kunci Anda:

visi misi iain purwokertomisi iain pwtvisi misis IAIN PURWOKERTO